solfernus70@o2.pl WSP J. Korczaka

Notatki solfernus70@o2.pl

plik docx

Bioterroryzm


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE Edukacja dla bezpieczeństwa-edukacja obronna mgr xxxxxxxxxxxxxx nr albumu xxxxxxxxxxxx Bioterroryzm w aspekcie zagrożeń terrorystycznych PRACA KOŃCOWA WYKONANA POD KIERUNKIEM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx W CELU UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Płock xxxxxxxx WSTĘP Pierwsza połowa XXI wieku to okres przyspieszającego procesu globalizacji współczesnego świata. Nast...