Notatki edith76

plik odt

proces edukacyjny antybiotykiKONSPEKT EDUKACYJNY
Temat:
Antybiotykoterapia – rozważne stosowanie.
Cel:
 P
odniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków .
Upowszechnienie nawyku r
acjonalnego stosowanie antybiotyków
Uświadomienie jak ważne jest w
łaściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawiani...

plik pdf

przewodnik po stomii

stomia
Przewodnik po BiancaBea ta K oto r o STOMii ora z dla Op e i e k u n ó w, P Na o d ag g w, ó k a ż d e g o, k t o c h b yć ce SW O OJ ON Y uc zy cie l i PRZEWODNIK po STOMII dla Opiekunów, Pedagogów, Nauczycieli oraz każdego, kto chce być OSWOJONY. Edycja 2015 Autor: Bianca-Beata Kotoro Korekta: Agnieszka Łodzińska Nadzór medyczny: Adam Dziki Rysunki: Łukasz Jagielski Redakcja: Agnieszka Siedlarska i Bianca-Beata Kotoro Łamanie tekstu: Bianca-Beata Kotoro Sk...