kacperkowe_love06 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

Notatki kacperkowe_love06

plik odt

CZŁOWIEK-NOWOCZESNY.odtJednym z najczęściej wykorzystywanych
i najbardziej uniwersalnych motywów w reklamach
jest motyw człowieka nowoczesnego.
Moim zdaniem, motyw ten powinien być uznany za motyw nadrzędny, ponieważ jego ślady można odnaleźć w każdej ze stu reklam ujętych w materiale badawczym. Według Piotra Lewińskiego jednym z podstawowych wyznaczników motywu człowieka nowoczesnego jest swoisty konflikt po...

plik doc

biomedyczne podstawy rozwoju


    ANTROPOGENEZA. ZRÓŻNICOWANIE MORFOLOGICZNE I FIZJOLOGICZNE CZŁOWIEKA. Antropologia fizyczna - ten dział antropologii, który zajmuje sie zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni. Antropologia fizyczna rozpatruje zatem stanowisko człowieka w świecie istot żywych, zwłaszcza wśród ssaków. Naukami pomocniczymi tego działu antropologii są: anatomia opisowa i porównawcza, fizjologia, genetyka, ekologia, psycholo...

plik docx

wprowadzenie do pedgogiki


Zagadnienie 6: Wiedza jako kategoria pedagogiczna a różnorodne rozwiązania edukacyjne. Wiedza jest to ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, uczeniu się czy zapamiętywaniu. Przez kategorie pedagogiczne, takie jak wychowanie i nauczanie możemy przekazywać oraz zdobywać wiedzę, a więc również ten termin możemy podciągnąć do kategorii pedagogicznej. A jakie są różnorodne rozwiązania edukacyjne?     Od zawsze książki były obecne w nauce dziecka, lecz według mnie w dzisiejszyc...

plik docx

Dziedziny Wychowania


W swojej książce „Teorie i koncepcje wychowania w zarysie” Mieczysław Łobocki wyróżnia dwie definicje wychowane. W szerszym znaczeniu „wychowanie skoncentrowane jest na rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, jak również na sferze jej motywacji i konkretnych działań.” Natomiast w węższym znaczeniu wychowanie odnosi się do kształtowania charakteru jednostki. Dążenia do stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do samodzielności. Dziedziny wychowania to ubogacenie rozwoju dzieci i młodzież...