Notatki larsonhelly@gmail.com

plik docx

dylematy wielokulturowości


    Wielokulturowość i poprawność polityczna to zjawiska powszechnie występujące w krajach zachodniej Europy i Ameryki. Niosą ze sobą wiele szans rozwoju kulturowego i ekonomicznego, ale jednocześnie w swych konsekwencjach są powodem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa poszczególnych grup społecznych. Oba te zjawiska dość silnie się łączą i współoddziaływają na siebie. Aby wykazać ich wady i zalety na początku wyjaśnijmy znaczenie obu tych pojęć. Wielokul...

plik docx

dylematy wielokulturowości


    Wielokulturowość i poprawność polityczna to zjawiska powszechnie występujące w krajach zachodniej Europy i Ameryki. Niosą ze sobą wiele szans rozwoju kulturowego i ekonomicznego, ale jednocześnie w swych konsekwencjach są powodem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa poszczególnych grup społecznych. Oba te zjawiska dość silnie się łączą i współoddziaływają na siebie. Aby wykazać ich wady i zalety na początku wyjaśnijmy znaczenie obu tych pojęć. Wielokul...