login1357 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Notatki login1357

plik docx

Analiza wiersza "Tkaniny" autorstwa Janusza Stanisława Pasierba

Analiza wiersza "Tkaniny" autorstwa Janusza Stanisława Pasierba
Analiza wiersza Tkaniny autorstwa Janusza Stanisława Pasierba     Janusz Stanisław Pasierb był księdzem katolickim, historykiem sztuki, poetą, a także eseistą. Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie. Swoje dzieciństwo spędził w Tczewie, zaś lata okupacji w Żabinie, miejscowości położonej nieopodal Tarnowa. Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, pod red. Mandziuka J., t. 8, wyd. Akademia Teologii Ka...

plik

Analiza wiersza "Tkaniny" autorstwa Janusza Stanisława Pasierba

Analiza wiersza "Tkaniny" autorstwa Janusza Stanisława Pasierba Janusz Stanisław Pasierb był księdzem katolickim, historykiem sztuki, poetą, a także eseistą. Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie. Swoje dzieciństwo spędził w Tczewie, zaś lata okupacji w Żabinie, miejscowości położonej nieopodal Tarnowa. W roku 1947, od razu po ukończeniu liceum, podjął studia filozoficzno-teologiczne w Pelplinie w Wyższym Seminarium Duchownym, ukończył je 5 lat później - w roku 1952. Po uzyskaniu święc...