katarzynawozniak94 Uniwersytet Rzeszowski
Medyczny / Pielęgniarstwo II stopnia / 2017

Żona, mama, pielęgniarka i studentka :)

Notatki katarzynawozniak94

plik docx

Stwardnienie rozsiane cz.3

Materiał potrzebny do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Notatki z wykładów i ćwiczeń.
„ Leczenie zaburzeń oddawania moczu” 1. Okresowe samocewnikowanie 2. Założenie cewnika na stałe 3. Leczenie operacyjne 4. = EDUKACJA PACJENTA I RODZINY = - Nauka podawania leków - Nauka radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leków = PODSTAWOWE POJĘCIA = - Niedowład - zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu pows...

plik docx

Stwarnienie rozsiane cz. 2

Materiał potrzebny do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Notatki z wykładów i ćwiczeń.
„ ZABURZENIA CZYNNOŚCI DRÓG MOCZOWYCH W SM” cz.1 = ZABURZENIA MAGAZYNOWANIA MOCZU = - niewydolność ujścia – rozluźnienie zwieracza - nadmierna aktywność wypieracza (hyperreflaksja) - kombinacja obu * pęcherz spastyczny ( automatyczny): - imperatywne oddawanie moczu małymi porcjami ( niekontrolowane są skurcze mięśnia wyp...

plik docx

Stwardnienie rozsiane

Notatki z wykładów z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Materiał do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego.
Stwardnienie rozsiane (Sclerosis multiplex)- przewlekła,nieuleczalna, demielinizacyjna choroba OUN ( mózg, rdzeń kręgowy), o nieznanym podłożu (przyjęto podłoże autoimmunologiczne). Ogniska uszkodzenia mają charakter zapalny i demielinizacyjny, dodatkowo występują uszkodzenia oligosomalne i neuronalne. * Dodatkowo ogniska uszkodzenia są rozrzucane w c...