zarzkiewicz Wojskowa Akademia Medyczna

Notatki zarzkiewicz

plik doc

porod rodzinny

porod rodzinny
PORÓD RODZINNY Poród rodzinny to poród, w którym rodzącej towarzyszy osoba bliska emocjonalnie. Jest to najczęściej mąż, partner lub inna osoba np. matka, siostra, przyjaciółka. W Polsce większość szpitali ogranicza obecność rodziny do 1-2 osób, natomiast w USA i zach. Europie może ich być znacznie więcej, w tym również dzieci. Wg. literatury i standardów WHO poród rodzinny to poród, podczas którego rodząca może liczyć na:     Obecność osób bliskich.  ...