Notatki ddd

plik pdf

biologia rorzerzenie


Gromada: Aves – ptaki: gołąb: Columba livia - płuca zbudowane z cienkich rurek - olbrzymie worki powietrzne (bezpośrednio nie biorą udziału w wymianie gazowej, ale odgrywają ważną rolę w oddychaniu –> tzw. podwójne oddychanie; przy wdechu i wydechu płuca wentylowane są natlenionym powietrzem) 1.Szczelina krtaniowa 2. krtań górna (podparta chrząstkami: pierścieniowatą i parą nalewkowatych) – nie spełnia roli narządu głosowego 3. tchawica (rozdziela się na -w miejscu tym tzw. krtań dolna pod...

plik pdf

134


POCHODZENIE PTśKÓW (= AVES)  przodków ptaków upatruje si w obr bie gadów mezozoicznych zaliczanych do Archosauria  w grupie tej wyst powała:  tendencja do dwunożności  pionizacja ciała  delikatność w budowie oraz podobieństwa w budowie ich szkieletu ze szkieletem praptaka  Archeopteryx (praptak) reprezentuje zaawansowane stadium rozwoju ewolucyjnego ptaków  przypuszcza si , że mi dzy gadami a ptakami reprezentowanymi przez Archeopteryx istniała forma przejściowa, któr nazwano Proav...

plik pdf

134


POCHODZENIE PTśKÓW (= AVES)  przodków ptaków upatruje si w obr bie gadów mezozoicznych zaliczanych do Archosauria  w grupie tej wyst powała:  tendencja do dwunożności  pionizacja ciała  delikatność w budowie oraz podobieństwa w budowie ich szkieletu ze szkieletem praptaka  Archeopteryx (praptak) reprezentuje zaawansowane stadium rozwoju ewolucyjnego ptaków  przypuszcza si , że mi dzy gadami a ptakami reprezentowanymi przez Archeopteryx istniała forma przejściowa, któr nazwano Proav...