Rafaello588 Uniwersytet Szczeciński

Notatki Rafaello588

plik doc

KOMPENDIUM WIEDZY Z PEDAGOGIKI

nauki związane z pedagogiką
1. Dyscypliny pedagogiczne pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) dydaktyka (ogólna i szczegółowa) - (teoria kształcenia) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - (teoria oświaty dorosłych); pedeutologia - (nauka dotycząca nauczyciela); teoria systemów oświa...