Notatki kaczor997

plik doc

zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie


Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie     leki przygotowuje i podaje pielęgniarka na pisemne zlecenie lekarskie umieszczone w Indywidualnej Karcie Zleceń,     przed przystąpieniem do rozkładania leków należy umyć ręce,     pielęgniarka rozkładająca leki po uprzednim trzykrotnym sprawdzeniu zgodności zapisów w Indywidualnej Karcie Zleceń, na tacy i na opakowaniu, zawsze sprawdza datę ważności leku, Podawanie leków doustnie    ...