Siwa_1
Historyczno-Pedagogiczny 2007

Notatki Siwa_1

plik docx

Psychopatologia

notatki z psychopatologii

Psychopatologia- teoria zaburzeń zachowania , samodzielna dyscyplina ,daje nam obraz różnych przyczyn i objawów zaburzeń zachowania, pomaga opisać zaburzenia i ich etiologię

Psychologia kliniczna- praktyka postępowania z jednostką dotkniętą zaburzeniem , uwzględnia człowiek...

plik docx

socjologia rodziny wykłady

notatki z wykładu

Socjologia rodziny- subdyscyplina socjologii której przedmiotem jest rodzina, jej związki pomiędzy społeczeństwem globalnie oraz wszystko co dzieje się wewnątrz rodziny

Badania nad rodziną rozpoczął Le Play który dokonał opisu rodziny robotniczej opracował kwestionariusz określający strukturę, doc...

plik doc

ekstrawersja w komunikowaniu doc 97-2003

komunikacja społeczna
Ekstrawersja w komunikowaniu się. Ekstrawersja (od łac. extra - "zewnątrz" i vertere - "zwracać się") - pojęcie wprowadzone przez Carla Gustava Junga - (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) ? szwajcarskiego psychiatrę i psychologa; w pracy Psychologische Typen (Typy psychologiczne, 1921). W psychologii oznacza ono cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej p...

plik docx

ekstrawersja w komunikacji docx

przedmiot komunikacja społeczna

    Katarzyna Bednarczuk POW                                    

                                          Ekstrawersja w komunikowaniu się.

Ekstrawersja (od łac....

plik docx

pedagogika semestr I ściąga

pedagogika ściąga

8. okoń; CZAS WOLNY - czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych. 

plik docx

pedagogika ściąga sem I

pedagogika ściąga

2. Wychowanie wg Muszyńskiego: szczególny rodzaj ludzkiej działalności który polega na zamierzonym wywołaniu określonych zmian osobowości człowieka. Zamierzone kształtowanie u jednostki tego zespołu cech, który składa się na uczuciowo- wolicjonalną stron...

plik docx

ściąga psychologia sem. I cd.

cd ściaga psychologia

10)PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA powstała w latach 60 XXw twórcy Abraham Maslow i Carl Rogers Badacze wyszli z założenia że o zachowaniu człowieka decyduje sposób widzenia własnej osoby własnych dążeń potrzeb. Swoje teorie budowali na interpretowaniu zachowania ludzi zdr...

plik docx

ściąga psychologi I semestr

ściąga na psychologie

6. ZDOLNOŚĆIĄ nazywamy takie różnice indywidualne które sprawiają ze przy odpowiedniej motywacji i uprzednim przygotowaniu jednostki osiągają niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu.      Biorąc pod uwagę udział czynników wrodzonych i ich działania w kształ...