Notatki agatanowakowska_1

plik doc

test z rehabilitacji

taest zrehabilitacji
1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynnoś...

plik doc

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne, badanie głowy itp.
Badanie neurologiczne. Ogólne wyniki badania. Przede wszystkim oceniamy stan przytomności pacjenta. W stanie pełnej przytomności odbieranie i interpretacja bodźców zewnętrznych, a także spostrzeganie, są nie zaburzone. Stanowi to zarazem warunek adekwatnych reakcji. Jakościowe zaburzenia świadomości prowadzą do splątania i stanów pomrocznych. Różne stopnie upośledzenia świadomości pod względem ilościowym mogą być ujęte w następujące grupy: odurzen...

plik doc

Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą

Proces pielęgnowania dziecka w szkole podstawowej
Temat: Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą w szkole podstawowej. 1. Dane o pacjencie: Nazwisko i imię: Wiek: Płeć: dziewczynka. Stan cywilny: - Wykształcenie: - Zawód: - Miejsce zamieszkania: miasto. 2. Diagnoza pielęgniarska: napady nerwicowe 3. Wywiad: a) Sytuacja zdrowotna. Uczennica zgłosiła się do gabinetu pielęgniarki szkolnej z powodu trudności w oddychaniu....

plik doc

test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego

test z pielęgniarstwa ginekologicznego
TEST II 1. W skład aparatu wieszadłowego macicy wchodzą: A. Więzadła obłe B. Więzadła cewki moczowej C. Więzadła właściwe jajnika D. Wszystkie powyższe 2. Wewnętrzne narządy płciowe kobiety unaczynione są przez: A. Tętnice sromowe B. Tętnice krezkową dolną C. Tętnice biodrowe zewnętrzne D. Tętnice biodrowe wewnętrzne 3. Owulacja u kobiety w cyklu 28 dniowym występuje około: A. Pierwszego dnia cyklu B. W 7 dni...

plik doc

test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego

test z pielęgniarstwa ginekologicznego
TEST I 1. Niepłodność małżeńska dotyczy: A. Tylko kobiet B. Par małżeńskich i wynosi ok. 1% C. Par stosujących antykoncepcję D. Ponad 10% wszystkich par małżeńskich 2. Najczęstszą z wymienionych przyczyną niepłodności kobiet jest: A. Czynnik szyjkowy B. Hiperprolaktynemia i inne endokrynopatie C. Wady wrodzone macicy D. Niedrożność jajowodów 3. IV F-ET oznacza: A. Hormonalną stymulację owulacji i monitorowani...

plik doc

Rzucawka

Opis leczenia, stanu przedrzucawkowego.
Rzucawka. Napady drgawkowe występujące u kobiety spełniające kryteria stanu przedrzucawkowego ( stan przedrzucawkowy to ? nadciśnienie połączone z białkomoczem, obrzękiem). Jest najcięższą postacią gestozy. Objawia się utratą świadomości oraz napadem drgawek kliniczno-tonicznych, które kończą się śpiączką. Rzucawka może występować w ciąży, czasie porodu i połogu. Przed rzucawkami mogą pojawiać się objawy zwiastujące: silny ból głowy, pobudzenie, nie...

plik rtf

Rak szyjki macicy

Choroba - rak szyjki macicy
Rak szyjki macicy wywoływany jest przez pewne typy powszechnie występującego wirusa zwanego HPV lub wirusem brodawczaka ludzkiego. Choroba polega na nieprawidłowym i niekontrolowanym rozroście komórek nabłonka szyjki macicy. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV. Większość z nich to typy niskiego ryzyka, które nie wywołują raka szyjki macicy. Typy wysokiego ryzyka jednakże mogą powodować rozwój nieprawidłowych komórek, prowadzący do powstania raka szyjki macicy....

plik doc

klimakterium

opis klimakterium
Przekwitanie inaczej klimakterium jest to okres przejściowy w życiu kobiety od pełnej dojrzałości płciowej do starości. W tym okresie dochodzi do zaniku miesiączkowania. Ostatnia miesiączka ? menopauza ? jest oznaką przekwitania. Okres przekwitania można podzielić na 2 podokresy: 1) okres przed ostatnią miesiączką ok. 6 lat 2) okres po ostatniej miesiączce trwający ok. 6 lat Ostatnia miesiączka występuje pomiędzy 46 a 52 r.ż. kobiety. Okres przekwitania wiąże się ze...

plik doc

proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego

Pielęgnacja pacjenta neurologicznego, nie ma tylko planowania opieki w tabelce.
Proces pielęgnacji. 1. Dane o pacjencie: Nazwisko i imię: Wiek: Stan cywilny: żonaty Wykształcenie: zawodowe Zawód: emeryt Miejsce zamieszkania: wieś 2. Rozpoznanie: Stan po zasłabnięciu. 3. Data przyjęcia do szpitala: 4. Wywiad: a) Sytuacja zdrowotna. Chory został przyjęty do szpitala w trybie nagłym. Pacjent jest uczulony na roztocza. Chorobą współistniejącą jest nadciśnienie tętnicz...

plik doc

specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie

Pielęgniarstwo neurologiczne
Praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa neurologicznego pod kierunkiem Temat: Specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie. Specyfika pracy na oddziale neurologicznym wiąże się z wykonywaniem działań pielęgnacyjnych, profilaktycznych nad chorymi, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego i wiążącym się z tym zaburzeń: - świadomości ? ilościowych, jakościowych, - przytomności, - za...

plik doc

test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego

test z anestezjologii
TEST I Głównym zadaniem resuscytacji jest: - tłoczenie krwi do mózgu - przywrócenie prawidłowych skurczów serca Asystolie: - bezruch komór Pośredni masaż serca: - wszystkie stwierdzenia są prawidłowe 4. Wskazaniem do podania atropiny jest: -wszystkie wyżej wymienione 5. Najpierw co robimy przy NZK: - defibrylacja 6. Co podajemy odoskrzelowo?: - atropina - adrenalina - lidnokaina 7. Czy stosujemy w...

plik doc

test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego

Test z pielęgniarstwa anestezjologicznego
TEST II 1. W napadzie drgawek należy: - zabezpieczyć pacjenta przed urazem - udrożnienie dróg oddechowych - podanie relanium 2. Pacjent po urazie głowy otwiera oczy przez bodziec bólowy. Nie reaguje na polecenia słowne. Przyjmuje pozycję wyprostną: - intubacja dotchawicza - hiperwentylacja 3. Który z objawów mówi o wstrząsie mózgu: - wszystkie odpowiedzi prawidłowe 4. Uraz rdzenia kręgo...