Notatki mag2501

plik

Cisnienie tetnicze ,temp, oddech

Niemal każde złamanie kości, zwichnięcie stawu lub poważne skręcenie wymaga unieruchomienia. Złamanie najczęściej kojarzy nam się z założeniem w miejscu urazu opatrunku gipsowego. Metoda ta wciąż jest jednym z zasadniczych i powszechnych elementów leczenia w traumatologii. Urazy kości leczono już w starożytności. Informacje o tym, jak sobie z tym radzono, można znaleźć na kartach historycznych zapisów, m.in. w słynnym papirusie Eberta. Nieustanne wojny prowadzone w tym okresie były przyczyną po...

plik docx

przymus bezpośredni


Stosowanie środków przymusu bezpośredniego Stosowanie środków przymusu bezpośredniego jest działaniem ograniczającym nietykalność osobistą i cielesną pacjenta. Jest możliwe, gdy wyczerpałeś wszelkie inne formy działań terapeutycznych, z zachowaniem pewności, że zapewniłeś bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i personelowi. Kiedy możesz je wykorzystywać? Sposób stosowania przymusu bezpośredniego określa rozporządzenie ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i...

plik docx

Podstawowe pojęcia związane z zawodem pielęgniarki

Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki), pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat), odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja)
1.Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki), pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat), odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) Pielęgnowanie – to pomaganie i towarzyszenie człowie...