agusiaof
Nauki społeczne / Pedagogika resocjalizacyjna / 2005

Notatki agusiaof

plik doc

OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA

Notatki z WYKŁADÓW z przedmiotu OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA (dr Szlezyngier-Gralewska)
OSOBOWOŚĆ ?NARZĘDZIE PRACY PEDAGOGA ?Wykłady PEDAGOG ? pracownik instytucji oświatowej szkoły CO CHARAKTERYZUJE DOBREGO PEDAGOGA? dobry kontakt z uczniem obiektywny sprawiedliwy nie jest apodyktyczny, autorytarny wrażliwy na krzywdę innych przyjazny, partnerski empatyczny dyskretny otwarty umiejętność rozwiązywania problemów poszerzanie swojej własnej wiedzy, dokszt...

plik doc

PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI

Opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI
ZAGADNIENA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH ŚRODKI LECZNICZO ? WYCHOWAWCZE ZOBOWIĄZANIE NIELETNIEGO DO OKREŚLONEGO POSTĘPOWANIA NADZÓR KURATORA ZAWIESZENIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH RODZAJE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH WARUNKI UMIESZCZENIA NIELETNIEGO WYCHOWANKA ZAKŁAD...

plik doc

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Wykłady z resocjalizacji
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Wykład 1 RESOCJALIZACJA ( proces związany z powtórnym wychowanie młodych ludzi) dyscyplina wiedzy- pedagogika resocjalizacyjna (związana jest z pedagogiką specjalną (Grzegorzewska- część młodych ludzi jest upośledzona moralnie, charakterologicznie, są to osoby na które normalne oddziaływania soc...

plik doc

Podstawy psychiatrii

Wykłady z przedmiotu Podstawy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży z V semestru PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI
Semestr V Wykład 1 PODSTAWY PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Tematyka zajęć: podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia psychicznego. Przedmiot i zadania. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych symptomatologia zaburzeń: zaburzenia świadomoś...