Notatki olunia424

plik pdf

Procedura obsługi portu dożylnego

prezentacja zaliczeniowa
PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO rekomendowana przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH Warszawa 2015 PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO 2 POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO PORTU DOŻYLNEGO rekomendowana przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH ZESPÓŁ AUTORSKI Biedna Ewa, Bil Irena, Bury Cecylia, Czarkowska Urszula, Czyżewska Iwona, Gabryś Ane...