Notatki KR44SZCZ

plik pdf

MODEL D OREM W OBS

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY
Model Doroty Orem Model koncepcyjny pielęgnowania Orem jest określany, jako teoria samoopieki, czyli świadomej, wyuczonej aktywności ukierunkowanej na zaspokajanie określonych potrzeb, które w sposób celowy regulują integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostki. Dwie formy samoopieki: Pośrednia – zdolność ludzka do angażowania w samoopiekę. Indywidualne zdolności uzależnione są od wieku, rozwoju, aktywności życiowej, kultury społecznej i zdrowia; samoopieka sp...

plik pdf

model pielęgnowania wg. D Orem

model pielęgnowania wg. D Orem,obturacyjny bezdech senny.
Model Doroty Orem Model koncepcyjny pielęgnowania Orem jest określany, jako teoria samoopieki, czyli świadomej, wyuczonej aktywności ukierunkowanej na zaspokajanie określonych potrzeb, które w sposób celowy regulują integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostki. Dwie formy samoopieki: Pośrednia – zdolność ludzka do angażowania w samoopiekę. Indywidualne zdolności uzależnione są od wieku, rozwoju, aktywności życiowej, kultury spo...