Notatki ancy91

plik docx

pacjent po nzk


Studium przypadku pacjenta z rozpoznanym nagłym zatrzymaniem krążenia. Krótki opis /charakterystyka schorzenia Nagłe zatrzymanie krążenia jest to stan, w którym dochodzi do ustania efektywnej czynności skurczowej mięśnia sercowego charakteryzujący się brakiem tętna oraz zatrzymaniem oddechu i utratą przytomności. Ze względu na przyczynę wyróżnia się pierwotne zatrzymanie krążenia spowodowane chorobą serca oraz wtórne zatrzymanie krążenia spowodowane przyczyną pozasercową np. zat...