Notatki maxiso

plik pdf

socjologia-w-pigulce

socjologia-w-pigulce
Socjol (łac społecz, gr nauka) jest nauką o zjaw i procesach które rządzą ludźmi.| Jej przedmiotem są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbior zjaw i procesy zachodzące w tych zbiorow, wynikające z oddziaływ ludzi na siebie.Dzieli się na ogólną i szczegółową. Ogólna- na podst mat i prawidłowo ci ustalanych w bad chce tworzyć teorię obejmującą zespoły zjawisk w społ. Twórca socjolŚ August Conte, w PolŚ Florian Znaniecki....