sasimowskau Społeczna Akademia Nauk

Notatki sasimowskau

plik doc

J. MARITAIN CZŁOWIEK A PAŃSTWO

Według encyklopedii PWN, Państwo jest to „polityczne zorganizowanie społeczeństwa, wyposażone w suwerenną władzę oraz zajmujące określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje stosunek: władza - podporządkowane jej osoby i grupy. Atrybutem państwa jest suwerenność rozumiana jako całkowita niezależność od jakiejkolwiek siły zewnętrznej i wewnętrznej.” Władza państwowa jest najwyższa, a wszelkie instytucje, organy i społecz...