Notatki Dominika2805

plik pdf

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI
Funkcje uwagi Podzielność uwagi Zadania mierzące funkcje uwagi Teorie funkcji uwagi Teorie uwagi podzielnej - odpowiadają na pytania, jak możliwe jest nadzorowanie więcej niż jednej czynności w tym samym czasie. 1. Teoria modułów, czyli kanałów sensorycznych - uwaga w tym aspekcie byłaby systemem niezależnych modułów, przetwarzających informacje i samoistnie się kontrolujących. 2. Teoria zasobów - kiedy musimy robić kilka rzeczy, które są skomplikow...