grazyna54 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Zamiejscowy w Warszawiee / Pielęgniarstwo / 2016

uwielbiam kolor niebieski

Notatki grazyna54

plik pdf

ekg

Może trochę ułatwi
EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce wynik badania EKG...

plik docx

egzamin

tyle udało mi się znależć
    Czynniki ryzyka chorób sercowo – naczyniowych Ryzyko – każdy parametr ilościowy lub jakościowy wyst. W populacji zdrowych związany z istotnym statystycznie wzrostem zachorowań lub zgonu z powodu określonej choroby. Nie jest to równoznaczne z czynnikiem etiologicznym (wywołującym). Ważne badania związane z oceną cz. Ryzyka CH S-N: The Framingham Heart Study 1961, Interheard 2004, Interstorke 2010! Należą tu: Interheart /dot. Zawału MS Akt. Pale...

plik docx

okres przekwitania w różnych kulturach świata

Jak przebiega okres przekwitania u kobiet na całym śiwecie
OKRES PRZEKWITANIA KOBIETY W RÓŻNYCH KULTURACH ŚWIATA. CHOROBY WIEKU MENOPAUZALNEGO         WARSZAWA 2015/ 2016         Termin menopauza, pochodzi od greckiego słowa „meno” – miesiąc i „pausis” – przerwa, zaprzestanie. Do literatury medycznej został wprowadzony w 1812 r. przez Charlesa...