Marlon97 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Kolega spytał, co by się stało gdyby ziemia powrócił do czasu, kiedy internet nie istniał? Uważam, iż większa część z nas miałaby problemy z odnalezieniem się w tak mitycznym miejscu. http://immoda.pl/

Notatki Marlon97