Nati_nk Warszawski Uniwersytet Medyczny

Notatki Nati_nk

plik doc

Notatki z mikrobiologii


MIKROBIOLOGIA     Wymień i podaj pełne nazwy wirusów przenoszonych drogą płciową.     ludzki wirus nabytego niedoboru odporności – rodzina: Retroviridae; HIV     wirus zapalenie wątroby typu B – rodzina: Hepadnaviridae; Hepatitis B virus     wirus odry – rodzina: Paramyxoviridae; morbili     wirus cytomegalii – rodzina: Herpesviridae; Cytomegalovirus (CMV)     Higieniczne mycie rąk polega na – usuwaniu i zabijaniu więk...