zibi641 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Notatki zibi641

plik odt

opieka paliatywna

proces pielęgnowania opieka paliatywna

Akademia
Humanistyczno – Ekonomiczna
w Łodzi
Wydział Humanistyczny
Kierunek pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo pomostowe ścieżka C
Zbigniew Bułat
semestr 3 zimowy 2015/2016
nr albumu
…..........132803..............
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Proces pielęgnowania
„Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pi...