barcie78 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Notatki barcie78

plik docx

Rzady Jagiellonów


                 Oceń rządy Jagiellonów.

                                

Jagiellonowie była to dynastia w państwie polskim, która rządziła od czasów Władysł...

plik docx

Rzady Jagiellonów


                 Oceń rządy Jagiellonów.

                                

Jagiellonowie była to dynastia w państwie polskim, która rządziła od czasów Władysł...