wandawik WSZECHNICA POLSKA TWP - WARSZAWA PKiN

Notatki wandawik

plik doc

Zagadnienia ze specjalizacji na obrone


1.Metody nauki czytania Metoda barwno-dźwiękowa H. Metery Helena Metera wydzieliła dwa okresy nauki czytania. Pierwszy, przed- literowy, w którym następuje poznanie dźwiękowej budowy wyrazów i drugi, przeznaczony na opanowanie zapisu graficznego poszczególnych dźwięków-liter oraz właściwą naukę czytania. Autorka podkreśla znaczenie dobrej znajomości struktury dźwiękowej wyrazów dla rozumienia czytanego przez dziecko tekstu. H. Metera przyjęła założenie o wykorzystaniu innych analizato...