wycech Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Notatki wycech

plik docx

Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności.


Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności. SPIS TREŚCI Wstęp       2 Rozdział I Potrzeby wojskowego wsparcia władz i ludności.       4 Rozdział II Zakres wojskowego wsparcia władz i ludności.       7 Rozdział III Procedury aktywowania sił wojskowych.       9 Rozdział IV Zasady udzielania wojskowego wsparcia.       9 Podsumowanie i wnioski      ...