morgan86 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Notatki morgan86

plik doc

Leczenie bólu pooperacyjnego


Leczenie bólu pooperacyjnego Ból pooperacyjny jest rodzajem bólu ostrego i powstaje w wyniku śródoperacyjnego przerwania ciągłości tkanek lub narządów. Źródłem są uszkodzone tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, błony śluzowe), jak również struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). Kiedy mamy do czynienia z rozległym zabiegiem chirurgicznym, oprócz bólu somatycznego powierzchownego i głębokiego, pojawia się także element trzewny, wywołany zarówno przez sku...