klaudyna20 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Notatki klaudyna20

plik odt

Teorie socjologiczne streszczenieMerton zmodyfikował pojęcie anomii, przez którą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłóca się z rzeczywistością społeczną. Do głównych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie amerykańskim – a do pewnego stopnia także w innych społeczeństwach uprzemysłowionych – należy sukces materialny, a &#...