monika01 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Notatki monika01

plik doc

nazwiska w patomorfologii

nazwiska w patom
ciałka \ guzki \ inkluzje \ ... Adria – miocyty serca, które utraciły poprzeczne prążkowanie i miofilamenty z powodu toksycznego uszkodzenia Adriamycyną (doxorubicyną); Aschoff (guzki) – ogniska zwyrodnienia śluzowatego i włóknikowatego w mięśniu sercowym w przebiegu gośćcowego zpalenia mięśni sercowego; Asteroid bodies (ciałka gwiaździste) – kwasochłonne, gwiaździste wtręty (inkluzje) w komórkach olbrzymich w sarkoidozie i berylozie. Auera – pojedyncze, pałeczkowate...