aleksandra2908 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Notatki aleksandra2908

plik odt

Problem amerykanizacji kultury

Amerykanizacja kultury
      Amerykanizacja - określony kompleks przemian, w wyniku których pewne wzorce, normy i wartości, ściśle przynależne kulturze Stanów Zjednoczonych, są narzucane innym krajom, co wpływa, w mniejszym lub większym stopniu, na kulturową reorientację tych krajów. Obecnie, ekspansja ta ma charakter głównie ekonomiczny i kulturowy, zaś jej zasięg jest globalny.       Obecnie kulturę amerykańską charakteryzują raczej takie czynniki jak: tec...