martynkaaa8213 uwm olsztyn

Notatki martynkaaa8213

plik docx

rodzina

typologie, funkcje

Funkcje rodziny to „wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy  i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych” .