Notatki kera_sherton

plik docx

metody badań na zwierzętach

metody badań na zwierzętach wykłady

Obserwacja naukowa -metoda, w której badacz przyjmuje zjawisko w takiej postaci, w jakiej się ono przypadkowo (naturalnie) ujawniło, rejestrując jedynie warunki i przebieg tego zjawiska. Powinna cechować się systematycznością zbierania i opisywania uzyskanych danych. Wady...

plik docx

metody badań na zwierzętach

Wykłady z metod badań na zwierzętach

Obserwacja naukowa -metoda, w której badacz przyjmuje zjawisko w takiej postaci, w jakiej się ono przypadkowo (naturalnie) ujawniło, rejestrując jedynie warunki i przebieg tego zjawiska. Powinna cechować się systematycznością zbierania i opisywania uzyskanych danych. Wady