niezalogowana Wyższa Szkoła Humanistyczna

Notatki niezalogowana

plik doc

biomedycznepodstawy

notatki z wykładóww
Biomedyczne podstawy rozwoju- wykład 1. Cechą charakterystyczną zjawiska rozwojowego jest zmiana progresywna, postęp uniemożliwiający cofanie się i powrót do pierwotnego stanu wyjściowego. Rozwój jest to proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem. Rozwój ma charakter progresywny, jeżeli w jego wyniku powstaje nowa, wyższa ja...