Notatki edyta0110

plik doc

łacina

rzeczowniki do ćwiczeń
Słowa do ćwiaczeń w odmianach I deklinacja Iustitia, - ae – sprawiedliwość Causa, -ae - sprawa Concordia - zgoda Curia, -ae – sąd Gloria, -ae - sława Ignorantia - nieznajomość Iustitia - sprawiedliwość Littera – litera pismo, literatura, nauka Mora - zwłoka Natura - natura Neglegentia - lekceważenie Nuptiae – arum – małżeństwo Patria, ae - ojczyzna Poena - kara Poeta - poeta Prudentia - roztropność Regina – ae - królowa Schola - szkoła Sententia, -...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo podstawa
Słowo Znaczenie Tłumaczenie Własna wersja tłumaczenia Wersja do porównania Adopto, –are - adoptować Adaptabantur Byli adoptowani condemno, -are - oskarżam Condemnaberis Będziesz oskarżony creo, creare - tworzyć Creat Tworzy damno –are – szkodzić Damnabit Oskarży guberno, - are – rządzić Gubernamus Rządzimy interpello, -are - wzywać Interpellamini Jesteście wzywani investigo – are - śledzę Investigor Jestem śledzony iuvo, -ar...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo, podstawa
Koniugacja Słowo tłumaczenie 1 adopto - 1 - adoptować 1 condemno, 1 - oskarżam 1 creo, creare - tworzyć 1 damno -1 – szkodzić 1 guberno, 1 – rządzić 1 interpello, 1 - wzywać 1 investigo - are - śledzę 1 iuvo, - 1 - sprzyjać 1 nego, 1 – zaprzeczać 1 obligo - 1. – zobowiązać 1 probo -1 - dowodzić 1 puto, - are - sądzę 1 servo, 1 - strzec 1 specto, 1 - oglądam 1 sto, 1 – stoję 1 supero, 1 – przewyż...

plik doc

łacina czasowniki

czsowniki dla odmian z łaciny prawniczej, podstwawa
Do odmiany Słowa Kon. Skojarzenia Sum, esse, fui być Accuso, accusare, accusavi, accusatum oskarżać 1 Adiuvo adiuvare adiuvi, adiutum sprzyjać 1 Appello –are, -avi, -atum nazywać 1 Capto – are, -avi, -atum chwytać 1 Clamo 1 krzyczeć 1 Cogito 1...