dziadek_s Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (WSPiA) w Rzeszowie
Administracja 2014

Notatki dziadek_s

plik doc

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

notatki z wykładów
Rodzaje przedsiębiorców:       Osoby fizyczne - obywatele polscy:       - jednoosobowe       - spółka cywilna - obywatele zagraniczni:       - obywatele UE (tak jak obywatele polscy)       - obywatele spoza UE (tak jak obywatele polscy jeśli jest umowa)       - wszyscy pozostali: mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce tylko w ramach 4 rodzajów spółek prawa handlo...

plik doc

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

notatki z wykładów
Rodzaje przedsiębiorców:       Osoby fizyczne - obywatele polscy:       - jednoosobowe       - spółka cywilna - obywatele zagraniczni:       - obywatele UE (tak jak obywatele polscy)       - obywatele spoza UE (tak jak obywatele polscy jeśli jest umowa)       - wszyscy pozostali: mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce tylko w ramach 4 rodzajów spółek prawa handlo...