paula2503 Akademia pedagogiki specjalnej

Notatki paula2503

plik odt

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

cykl rozwoju osobniczego
Rozwój osobniczy – ontogeneza – to ciągły (nieodwracalny) proces rozwoju biologicznego od momentu zapłodnienia do momentu śmierci osobnika Rozwój osobniczy przebiega przez kolejne stałe okresy życia o nie ostrych często arbitralnie ustalonych granicach, których podstawę wydzielania stanowią zjawiska morfologiczne i fizjologiczne; co prawda charakterystyczne dla poszczególnych okresów, ale równocześnie bardzo osobniczo zmienne w czasie Rozwój – proces ukierunkow...