djosinski AHE Wydział Zamiejscowy w Warszawie

Notatki djosinski

plik docx

work

jak pracowac

Pojęcia rentowność, płynność finansowa

Rentowność to osiąganie nadwyżek przychodów, nad kosztami, które zostały poniesione w celu ich uzyskania, czyli pozyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Jest miarą efektywności gospodarowania.  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, określająca możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posi...