lonelines95 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Notatki lonelines95

plik doc

wzory logika

wzory logika
Wybrane tezy rachunku zdań: 1) p ≡ p zasada tożsamości / każde zdanie jest równoważne z samym sobą. 3) p ≡ ~~p zasada podwójnego przeczenia / każde zdanie jest równoważne zdaniu powstałemu przez podwójne jego zanegowanie. 3) ~p(p~p) zasada sprzeczności / dwa zdania wzajem sprzeczne nie są oba prawdziwe, z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest praw. 4) p~p zasada wyłączonego środka / z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest prawdziwe. 5) (p...