gabriela23 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Notatki gabriela23

plik pdf

teoria płyny

teori do ćwiczenia 5 z mechaniki płynów
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnych rodzajów przelewów oraz sporządzenie ich charakterystyk. 1. Wprowadzenie 1.1 Część teoretyczna Przelew jest to część przegrody wstawionej w strumień cieczy o swobodnym zwierciadle, przez którą może nastąpić przepływ, rys. 1. Krawędź ograniczającą strumień przelewowy nazywamy krawędzią prze...