Faustyna15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Notatki Faustyna15

plik doc

kospekt-ratownictwo

przykładowy konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI Kurs dla pracowników oświaty Data lekcji: 8 marca 2011 Temat lekcji: Padaczka- rozpoznanie i postępowanie Hasła programu …………………………………………………………………………       Cele lekcji: Uczestnik potrafi:       wiadomości A – zna objawy występujące u chorego na padaczkę. B – Wie jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego?       umiejętności C - Potrafi udzielić pomocy choremu D – Potr...