skalka1990@wp.pl Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Notatki skalka1990@wp.pl

plik pdf

metoda abc i xyz

metoda abc, xyz
Metoda ABC I XYZ 1. Metoda ABC Metoda ta może byd nazwana „oceną wartości produktów”. Opiera się ona na zasadzie 80 -20, co oznacza, że najczęściej 20% produktów generuje 80% zysków. Analizę ABC można wykonad pod względem:     ilości, jakości, użyteczności, liczby zamówieo. Materiały z grupy A reprezentują około 70 – 80% wartości zapasów magazynowych, natomiast udział ilościowy ej grupy w całkowitej ilości magazynowanych materiałów wynosi tylko ok. 20%. Udział dóbr z g...