Natali726399 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Pedagogika / Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna / 2012

Notatki Natali726399

plik pdf

Odleżyny i rany

Prezentacja multimedialna na temat odleży i ran u osób nieporuszających się
Dr n. med. Maciej Sopata Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej AM, Oś. Rusa 25A, Poznań PROFILAKTYKA I LECZENIE ODLEŻYN Odleżyna – to obszar miejscowej martwicy tkanek, która rozwija się gdy skóra zostaje uciśnięta pomiędzy wyniosłością kostna, a zewnętrzną powierzchnia, przez dłuższy okres czasu. W innych słowach odleżyna spowodowana jest przedłużającym się ciśnieniem, które powoduje uszkodzenie niżej położonych...