Notatki goja123

plik doc

agresja

definicja agresji
Kilka definicji agresji.       Zdefiniowanie agresji nie jest proste. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody.       Nie można mylić agresji z agresywnością. Według słownika psychologii agresywność jest to skłonność do atakowania. W znaczeniu węższym termin ten o...