cytryna666 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Notatki cytryna666

plik doc

praca licencjacka

jak napisać pracę licencjacką
Badanie w położnictwie wykład 3. ‘Jak napisać pracę licencjacką’ Preferowane jest: -studium przypadków dopuszcza się również: -pracę podglądową na dany temat -pracę badawczą [np. sondaż diagnostyczny] Studium przypadków zawiera:       str. tytułową       Wstęp/dlaczego opisuję ten przypadek/ -do 3stron.       Dane o rodzącej [np. ciężarna H.C l 28. mężatka, wykształcenie wyższe]      ...