ubek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Notatki ubek

plik doc

Komunizm w Polsce

referat, historia komunizm
                                          Referat: Polska w czasach komunizmu 1.       PKWN zgodnie z decyzją Stalina przekształcił się 31 grudnia 1944 r. w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego premierem pozostał Edward Osóbka – Morawski. Z rządu natomiast ustąpiła Wanda Wasilewska, była przewodnicząca Związku Patriotów Pols...

plik doc

Triudum paschalne

Tridum paschalne
Arkadiusz Krygier IV Ti b Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać, przejść. Święto...