heheh77 Politechnika Wrocławska

Notatki heheh77

plik docx

fizyka 2

fizyka 2 powtórkowy wme

Prawa Biota-Savarta:

Prawo, które określa wielkość i kierunek wektora indukcji magnetycznej B w dowolnym punkcie pola magnetycznego, wytworzonego przez prąd elektryczny I. Wartość liczbowa indu...

plik pdf

fizyka 2

fizyka 2 na powtórkowy, wme
Prawa Biota-Savarta: Prawo, które określa wielkość i kierunek wektora indukcji magnetycznej B w dowolnym punkcie pola magnetycznego, wytworzonego przez prąd elektryczny I. Wartość liczbowa indukcji, wytworzonej przez nieskończenie mały element przewodnika dl, jest wprost proporcjonalna do długości elementu przewodnika, natężenia prądu w nim płynącego I oraz sinusa kąta a utworzonego przez kierunki elementu przewodnika i wektora łączącego element z punktem pomiaro...