martinac79 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Notatki martinac79

plik odt

Witaminy rozpuszczalne w wodzie struktura i funkcja

Pielęgniarstwo- licencjat praca samokształceniowa z przedmiotu biochemia na temat witamin rozpuszczalnych w wodzie
Witaminy są to organiczne środki odżywcze które są niezbędne w małych ilościach do różnych funkcji biochemicznych, są one substancjami rozpowszechnionymi w świecie zwierzęcym i roślinnym. Witaminy wchodzą w skład w małych ilościach w pokarmach, które są niezbędne do wzrostu i podtrzymywania funkcji życiowych organizmów zwierzęcych. Zatem są niezbędnymi składnikami pokarmo...

plik pdf

prawa i lewa półkula mózgu

praca samokształceniowa na temat prawej i lewej półkuli w mózgu,z przedmiotu anatomia
Esej z anatomii. Temat: Prawa i lewa półkula mózgu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Instytut Pielęgniarstwa Cygan Marta rok 2012 1 Wstęp. Mózg jest częścią ośrodkowego układu nerwowego. Mózg ( cerebrum) ma kształt elipsy spłaszczonej od dołu. Wyróżnia się w nim dwie półkule, prawą i lewą. Zewnętrzna warstwa półkul tworzy istotę szarą, zwaną płaszczem (palium), a wewnętrzną - istotę białą,...

plik odt

Jak radzić sobie ze stresem

Stres - jak go kontrolować
Przez słowo stres definiuje się reakcję na nieprzyjemne doświadczenia emocjonalne któremu towarzyszą zmiany biologiczne Stres wyzwala mechanizm mobilizujący drzemiąca w organizmie energię obronną w momencie gdy organizm jest obciążony fizycznie lub psychicznie i niezależnie czy jest ono przykre lub przyjemne zawsze wywołuje alarm w ustroju. Natychmiast alarm jest rejestrowany przez narządy zmysłów i przekazany do podwzgórza i przysadki mózgowej, bodziec ten pr...

plik odt

Antagoniści receptora angiotensynowego

Antagoniści receptora angiotensynowego
Antagoniści receptora angiotensynowego II są to związki blokujące receptory angiotensynowe typu I . Nie wpływają na biosyntezę angiotensyny II lecz nie dopuszczają do jej działania biologicznego. Pomimo innego mechanizmu działania, wywierają takie same skutki lecznicze jak inhibitory konwertazy angiotensyny. Do tej grupy leków leków należą losartan, kandesartan oraz kilka innych. Obydwie grupy leków stosuje się głównie w leczeniu nadcisnienia, chorobi...