martyna1290 Uniwerstyte im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu

Notatki martyna1290

plik doc

zagadnienia wychowanei i opieka w sskole

zagadnienia na wychowanie i opiekac w szkole
Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: „WYCHOWANIE I OPIEKA W SZKOLE” 1. Grupy definicji wychowania w ujęciu Kunowskiego 2. Cechy procesu wychowania 3. Wychowanie a socjalizacja 4. Wychowanie, opieka, nauczanie- różnice i podobieństwa 5. Sposoby nauczycieli na utrzymanie dyscypliny w klasie 6. Demokratyczny vs autokratyczny styl kierowania klasą 7. Szkoła - jak kształtuje środowisko wychowawcze dziecka 8. Funkcje szkoły 9. Role uczniów...