Notatki fidziux

plik pdf

PB Ochrona własności intelektualnej

Ściąga, która uratowała mi skórę na zaliczeniu na Politechnice białostockiej
Co mieści się pod pojęciem „własność intelektualna”? Własność intelektualna są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Co określa prawo własności przemysłowej? 1)stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2)zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3)za...